donderdag 12 april 2012

Zaterdag 21 april 2012: Presentatie Maxim Van Pelt en Algemene Ledenvergadering


We zijn verheugd om Maxim Van Pelt van Elvström Sails te mogen verwelkomen als gastspreker bij onze club. Hij heeft een interessante presentatie over zeiltrim vol hints en tips voor ervaren én zeer ervaren zeilers.

Het programma is zo opgesteld dat niet-leden de presentatie kunnen bijwonen zonder aanwezig te moeten zijn bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.


Lokatie: Zeilschool Aquavitesse, in het gebouw aan het centrale plein van de jachthaven
Programma:
15:45u. Ontvangst met koffie
16:00u. Algemene Ledenvergadering
16:30u. Pauze met borrel
17:00u. Gastspreker Maxim Van Pelt van Elvström Sails
17:45u. Beantwoording van laatste vragen
18:00u. Afsluiting want het pand moet dicht

De voorlopige agenda voor de ledenvergadering is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige ALV
4. Toelichting op activiteiten 2012
5. Financiën 2011 en begroting 2012
6. Verslag kascommissie
7. Rondvraag
Als er leden zijn die een onderwerp aan de agenda willen toevoegen, laat het dan tijdig even weten. Dan passen we de agenda aan.
De vergaderstukken worden voorafgaand aan de vergadering aan de aanwezige leden uitgereikt. (Notulen vorige vergadering, jaarcijfers 2011 en begroting 2012)
Niet-leden zijn ook welkom tijdens de vergadering. Ze hebben alleen geen stemrecht.
Als aanmoediging aan de leden om toch vooral te komen: de nieuwe clubwimpels zijn binnen. Alle leden die aanwezig zijn op de ALV krijgen gratis een nieuwe wimpel.
Aanmelden is echt nodig: laat via wsvaquadelta@gmail.com snel even weten of u komt en met hoeveel personen.
Deelname is gratis. Alle leden en ligplaatshouders van Jachthaven Bruinisse zijn welkom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten