vrijdag 4 januari 2013

ALV, gastspreker en Nieuwjaarsborrel op zaterdag 26 januari 2013 vanaf 13:30u.

Alle leden van de vereniging zijn van harte uitgenodigd om op zaterdag 26 januari 2013 deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering. In combinatie met gastspreker Eric Chavanu en de Nieuwjaarsborrel proberen we er een interessante, nuttige én aangename middag van te maken.
Uiteraard zijn ligplaatshouders van Jachthaven Bruinisse die (nog) geen lid zijn van de vereniging ook van harte welkom. Echter: zonder stemrecht tijdens de (korte) vergadering.
Het jaar 2013 is het 35e jubileum en dat gaan we vieren. Het wordt ook het jaar van een grote verandering. Er zijn namelijk concrete plannen om een eigen clubhuis te openen. En we gaan de goede samenwerking met Jachthaven Bruinisse en zeilschool Aquavitesse intensiveren. Het aantal leden gaat, naar verwachting, aanzienlijk toenemen. Om deze nieuwe koers kracht bij te zetten, is het de bedoeling om de naam van de vereniging te wijzigen in 'wsv Jachthaven Bruinisse'.

Het programma is als volgt:
13:30u. Ontvangst met koffie/thee
14:00u. Eric Chavanu is gastspreker over 'Weerkunde voor Watersporters'
met veel aandacht voor de lokale omstandigheden op de Grevelingen
Zie: http://www.hetzeeuwseweer.nl/
15:30u. Korte pauze
16:00u. Algemene Leden Vergadering (ALV) 2013
17:00u. Nieuwjaarsborrel
18:00u. Afsluiting

Lokatie is het (beoogd) nieuwe clubgebouw. De bovenverdieping van Zeilschool Aquavitesse, op het middenterrein van de Jachthaven. Ingang is de trap aan de buitenkant van het pand, naast Eco Scooter Zeeland. N.B. De foto's zijn van zeilschool Aquavitesse.

Het is voor de vereniging van groot belang dat de leden tijdens de ALV instemmen met de plannen. Daarom zouden we het bijzonder op prijs stellen als u hierbij aanwezig bent. De voorlopige agenda staat hieronder

Laat ons snel even weten of u van plan bent om deel te nemen door een email te sturen naar wsvaquadelta@gmail.com of door hieronder een reactie/opmerking te plaatsen op dit bericht.

Vriendelijke groeten en tot ziens, 
Ton Mennema en Marc de Nies

- - -


De voorlopige agenda voor de ALV van zaterdag 26 januari 2013:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen: o.a. Oproep schippers (met hun jacht) voor NKN
  4. Ingekomen stukken
  5. Plannen 2013, toelichting op o.a.:
– Clubhuis (Lyan Hak is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een (beperkt) aantal keren per seizoen het clubhuis willen bemensen)
– Samenwerking met Jachthaven Bruinisse en Zeilschool Aquavitesse
– Naamswijziging in wsv Jachthaven Bruinisse
  1. Samenstelling bestuur
– Bert Hak is kandidaat bestuurslid
– Secretaris/penningmeester is vacant, ad interim blijft Ton Mennema in functie
  1. Financieel verslag 2012 en begroting 2013
  2. Bevindingen Kascommissie over financieel jaarverslag 2012
  3. Aanstelling Kascommissie 2013. Kandidaten zijn welkom.
  4. Rondvraag

– – –

Geen opmerkingen:

Een reactie posten