maandag 29 april 2013

Waterstand Grevelingenmeer t/m 15 juli 2013

Tip: als je dit voorjaar plotseling ergens op de Grevelingen de grond raakt waar je vorig seizoen nog kon varen, dan weet je nu waardoor het komt. Via Rijkswaterstaat en het Natuur- en Recreatieschap Grevelingen ontvingen wij namelijk het volgende bericht:

“Conform het eerder dit jaar vastgestelde Peilbesluit Grevelingenmeer, zal het streefpeil van het Grevelingenmeer tijdens het broedseizoen (periode april-juli) worden ingesteld op NAP -0,26m i.p.v. NAP -0,20m met en peilvariatie die enkele centimeters geringer is dan gebruikelijk (grenswaarden van NAP -0,23m en NAP-0,29m). Dit i.v.m. een ruimer broedareaal voor met name (kust-)broedvogels en visetende vogels.
 
Dit lagere streefpeil geldt van maandag 1 april tot maandag 15 juli 2013. Vanaf maandag 15 juli zal het streefpeil, verdeeld over enkele dagen, weer op het gebruikelijke NAP -0,20m worden gebracht”.

Dit laatste kan enkele dagen verschuiven en is afhankelijk van de berichten die Staatsbosbeheer ontvangt over de nog aanwezige (kust-)broedvogels op dat moment.

(Foto's gemaakt door: Marcela Zapiola, Rio de la Plata)

2 opmerkingen: