maandag 12 mei 2014

Extra Ledenvergadering op vrijdag 6 juni 2014

Eerder deze maand heeft Bert Hak besloten terug te treden als bestuurslid van de vereniging. Dit in verband met andere prioriteiten, waardoor er te weinig tijd besteed kon worden aan bestuurstaken. Bert blijft wel actief lid van de vereniging en betrokken bij o.a. Steigerwerk en Nautisch Kankerfonds Nederland.

Dit is aanleiding om de leden bijeen te roepen voor een korte, extra ledenvergadering. Deze gaat plaats vinden op de vrijdag voor Pinksteren, 6 juni a.s. vanaf 19:30u. in het clubgebouw. Op de agenda staan in feite maar 2 punten:

Agenda
  1. Opening
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen van het bestuur
  5. Afscheid van Bert Hak als bestuurslid
  6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
  7. Rondvraag
  8. Sluiting van de vergadering (en bar open)

Toelichting op punt 6: Verkiezing nieuwe bestuursleden
Na het terugtreden van Bert Hak bestaat het huidige bestuur uit: Marc de Nies (voorzitter), Ton Mennema (secretaris/penningmeester), Jannette Mennema (clubgebouw).

Het bestuur stelt voor om 2 nieuwe bestuursleden te kiezen. Dit in verband met het aantal geplande activiteiten, de ambitie (en noodzaak) om te groeien en om weer op het vereiste oneven aantal bestuursleden uit te komen.

Alle leden zijn uitgenodigd om zich kandidaat te stellen door een email te sturen naar: bestuur@wsvjachthavenbruinisse.nl

Gelukkig hebben we 2 leden bereid gevonden om zich verkiesbaar te stellen. Het zijn:
Jan Jaap van der Sar en
Ad Boerefijn.

Het bestuur is zich ervan bewust dat de meeste leden geen behoefte hebben aan formaliteiten, lange vergaderingen of bestuursperikelen. Een wijziging in de samenstelling van het bestuur is echter een zaak waar de meerderheid van de ledenvergadering het wel mee eens moet zijn. Daarom is de intentie om deze vergadering zorgvuldig, maar wel zo snel mogelijk af te ronden. Dan kan daarna de bar weer open en gaan we er een gezellige clubavond van maken.

Graag tot ziens op vrijdag 6 juni a.s. om 19:30u. in het clubgebouw.
- - -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten