donderdag 25 februari 2016

Algemene Ledenvergadering, 12 maart 2016

De watersportvereniging nodigt al haar leden uit voor de jaarlijks Algemene Ledenvergadering (ALV). Zoals u van ons gewend bent, proberen we de vergadering kort en bondig te houden.

Aansluitend zullen we een korte presentatie geven over het programma van de Openingstocht.

Het programma is als volgt:
15:00u. Ontvangst in het clubgebouw
15:15u. Algemene Ledenvergadering
16:00u. Presentatie over Openingstocht
16:15u. Borrel

Laat ons snel even weten of u aanwezig bent en stuur een reactie naar info@wsvjachthavenbruinisse.nl

Tot ziens!

 - -
Elk lid kan voorstellen indienen om agendapunten toe te voegen. Meld het  s.v.p. van tevoren bij de voorzitter.
De vergaderingstukken zullen via de nieuwsbrief verspreid worden en bij aanvang van de vergadering is een beperkt aantal kopiƫn beschikbaar.

Het voorstel voor de agenda voor de ALV:
 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen van de vorige vergadering
 6. Activiteitenkalender 2016
 7. Financieel verslag 2015 en begroting 2016
 8. Bevindingen Kascommissie over financieel jaarverslag
 9. Aanstelling Kascommissie 2016
 10. Samenstelling bestuur
 11. Rondvraag
Ad. 10. Samenstelling bestuur
Zoals bekend, zal de voorzitter aftreden i.v.m. voorgenomen verhuizing naar Brouwershaven.
Jannette en Ton hebben in hun vakantie besloten terug te treden als bestuurslid i.v.m. de verbouwing van hun familie-vakantiehuis in Frankrijk.

De namen van de kandidaat bestuursleden en kandidaat voorzitter zijn inmiddels gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten