donderdag 20 september 2018

ALV en bestuurwisseling


Op zondag 9 september was er een bijzondere ALV

Ledenvergadering 9 september 2018 - Bestuurwisseling

Tijdens de afgelopen ALV is een voorstel voor een nieuwe samenstelling van het bestuur van de vereniging en hun bestuursplan unaniem aangenomen.

De nieuwe voorzitter, Marinus Wolfs bedankt alle aanwezigen en gemachtigden (12 boten en 9 machtigingen) voor het gestelde vertrouwen. In het bijzonder bedankt hij heel hartelijk het vorige bestuur onder leiding van Jan Jaap van de Sar en zijn vrouw Suzanne, Luc Colpaert en Luc de Graef en uiteraard alle vrijwilligers.

 Als blijk van waardering ontvangt Suzanne een prachtige bos bloemen en de heren een heerlijke fles wijn. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit een driemanschap:
 
 

Van links naar rechts:

- Luc Colpaert (penningmeester)

- Marinus Wolfs (voorzitter)

- Fred van Beers (secretaris)

 

 

De secretaris licht het nieuwe bestuursplan toe. Waarbij de volgende vier principes centraal staan: Structuur, simpel, samen en plezier!

Aan het bestuur rapporteren commissies voor specifieke taken/door leden vastgestelde behoeftes dan wel bijzondere activiteiten.

De volgende commissies worden voorgesteld:

·       Communicatiecommissie

·       Sponsorcommissie

·       Bar en Clubhuis commissie

·       Activiteiten commissie

 Naar behoefte kunnen extra commissies worden gevormd zoals:

·       Jeugdcommissie

·       Wedstrijdcommissie

Commissies worden bemand door minimaal 2 leden, niet zijnde de bestuursleden, en hebben, uit praktische overwegingen, binnen het bestuur een vaste contactpersoon maar rapporteren formeel aan het voltallige bestuur.

Ook is er een nieuwe kascommissie aangesteld: Niek Beerepoot en Hans Nicaise

Voor  de contactgegevens van het bestuur en de samenstelling van de commissies verwijzen we naar de website van de WSV Bruinisse: http://www.wsvjachthavenbruinisse.nl/p/contact.html

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten