Commissies

Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Behalve een bestuur hebben we vier commissies. Deze stellen we graag even aan je voor.

Barcommissie
Om het contact tussen de leden, niet-leden en vrijwilligers te onderhouden en de betrokkenheid te vergroten, is de bar zo vaak als mogelijk geopend op vrijdagavond vanaf 20.00 uur. Een ieder die zich betrokken voelt bij onze vereniging is op deze data van harte welkom in ons clubhuis.

Als vrijwilliger achter de bar is het een uitstekende mogelijkheid om clubleden te leren kennen. We kunnen nog genoeg hulp gebruiken om het schema van bardiensten helemaal gevuld te krijgen. Als we voldoende vrijwilligers hebben, dan kunnen we ook vaker open zijn op zaterdagavond.

Interesse? neem contact op met één van de bestuursleden via |  info@wsvjachthavenbruinisse.nl

Waarom sponsors nodig?
Bijna geen enkele vereniging kan zonder sponsoren. Ook de WVS niet. Sinds een paar jaar prijzen wij ons gelukkig met een aantal bedrijven en personen die onze watersportvereniging een zeer warm hart toedragen en op één of andere manier onze vereniging steunen. Groot en klein, en individuele personen ondersteunen onze club. Ondersteuning van onze Watersport vereniging betekent voor deze bedrijven een mogelijkheid om naamsbekendheid te krijgen of uit te breiden, daarnaast speelt natuurlijk ook de clubliefde een belangrijke rol.

Op het gebied van sponsoring van onze vereniging zijn er verschillende mogelijkheden, variërend van een reclamebordje in het clubhuis, vermelding op communicatiemateriaal tijdens evenement en onze jaarlijkse sponsor- en vrijwilligersbijeenkomst.

Creatieve voorstellen van sponsoren over de invulling van sponsoring zijn voor ons altijd bespreekbaar!

Interesse? Neem dan contact op met: Bert Hak +31(0)651115009 | bert@hakbeveiliging.nl

Evenementen
Gedurende het jaar zijn er een aantal evenementen, zoals een zeilwedstrijd, sponsor- en vrijwilligersavond, mosselavond, leden koken voor leden, openingstocht tijdens Pinksteren, Midzomernachttocht en dit jaar vieren we ons 40-jarig lustrum met een openingsfeest op 11 mei.  Voor een overzicht zie de jaarkalender.

Interesse? Neem dan contact op met: Luc de Graef +32475562935 | info@wsvjachthavenbruinisse.nl

Communicatie / ledenwerving
Een goede communicatie binnen een vereniging is cruciaal. Je kunt dan denken aan de website, nieuwsbrieven, flyer, social media e.d. Ledenwerving is dit jaar voor het bestuur een speerpunt. En daar zullen we hard met z’n allen aan moeten werken. Daar kan een goede communicatie een steentje aan bijdragen.

Suggesties? Neem dan contact op met Bianca Taapken +31(0)653233119 | biancataapken@tramite.nl

Jeugd
Een belangrijk speerpunt is ook de jeugd. Voor de invulling van een commissie jeugd zoekt het bestuur nog vrijwilligers.