clubhuis-de-wsv

11 mei WVS Lustrum en seizoensopening

Zaterdag 11 mei vieren we ons 8e lustrum van de zeilvereniging: de WSV. Programma 15.00 uur – aanvang Locatie: voor en in ons clubhuis PROGRAMMA • 12.00 uur Zeilerslunch. Aanmelden via info@wsvjachthavenbruinisse.nl. In ieder geval nodigen we alle sponsoren en voormalig-bestuursleden uit te komen. Daarnaast zijn alle leden welkom! • 13:00 – 17:00 uur Diverse […]... Read More

Uitnodiging: 17 maart Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de WSV Bruinisse nodigt u van harte uit voor de tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Datum: Zondag 17 maart. Locatie: clubhuis. Inloop vanaf 15.30 uur. Aanvang vergadering 16.00 uur. Opening (voorzitter Marinus Wolfs) Vaststellen Agenda Notulen vorige ALV (secretaris Fred van Beers) Bespreken actie punten uit vorige ALV Verslag 2018 Toelichting cijfers 2018 (penningmeester […]... Read More

WSV Jaarprogramma 2019

Zondag 3 februari – Nieuwjaarsborrel Samenkomst 15.00 uur in het clubhuis Wandeling 15.30 uur Start borrel 16.30 uur en ontvangst van de niet wandelaars.Alle zeilers welkom! Het ligt nadrukkelijk in de bedoeling niet alleen de leden, maar ook potentiële leden hiervoor uit te nodigen. Zondag 17 maart –  Algemene ledenvergadering  Inloop: 15.30 uur. Aanvang ALV: 16.00 uur Locatie: […]... Read More
IMG_7484 IMG_7482

18 mei – Vrijwilligersavond (20.00 uur)

   Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Om het contact tussen de leden, niet-leden en vrijwilligers te onderhouden en de betrokkenheid te vergroten, is de bar zo vaak als mogelijk geopend op vrijdagavond vanaf 20.00 uur. Een ieder die zich betrokken voelt bij onze vereniging is op deze data van harte welkom in ons […]... Read More
IMG_7244 IMG_7992 IMG_1529

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Zondag 3 februari – vanaf 15.00 uur Locatie: in het clubhuis van de watersportvereniging 15.00 uur Samenkomst 15.30 uur Wandeling, neem vooral honden mee 16.30 uur Start borrel en Ontvangst van de niet wandelaars. Alle zeilers welkom Het ligt nadrukkelijk in de bedoeling niet alleen de leden, maar ook potentiële leden hiervoor uit te nodigen. […]... Read More

We zijn weer online

Na een paar maanden offline is de website gelukkig weer in de lucht. Je kunt ons bereiken via de volgende url’s: – www.dewvs.nl èn – www.wvsjachthavenbruinisse.nl Mocht je een leuke foto hebben, een interessant nieuwsbericht of een leuk idee, iets willen organiseren of wil je de vereniging sponsoren, laat het ons even weten. Het bestuur […]... Read More