Nieuw bestuur 2021 stelt zich voor

Beste WSV-leden

In deze donkere dagen rondom kerst in een tijd waar alles onzeker is en de Corona ons in de grip lijkt te houden toch alsnog een positief bericht vanuit het bestuur van de watersportvereniging.

Het verheugt ons zeer dat zich 3 enthousiaste leden hebben gemeld die graag het bestuur met ingang van het seizoen 2021 op zich zouden willen nemen.
Peter Duurkoop (beoogd voorzitter), Anouk Lens van Rijn-Perquin (beoogd secretaris) en Wim de Bondt (beoogd Penningmeester) stellen zich in deze nieuwsbrief graag aan jullie voor.

Afhankelijk van de Corona ontwikkelingen zullen we begin volgend jaar een ledenvergadering beleggen (teams of in het clubhuis) om de verkiezing van nieuwe bestuursleden in stemming te brengen. Formeel kan het zittende bestuur bestuursleden voordragen, de voorzitter volgt volgens onze statuten een wat formeler proces maar met uw welnemen stel ik voor om in deze speciale tijden ook de voorzitter volgens de elfde procedure als de overige bestuursleden te benoemen. Mocht hier bezwaar tegen bestaan horen wij dit graag per mail aan fredvanbeers@tele2.nl voor 15 Januari 2021.

Graag stellen wij u hieronder voor aan de aangemelde leden:

Anouk Lens van Rijn-Perquin
Op de plek met het meest perfecte uitzicht op het krabbenhengel-steigertje, waar de meeuwen het aas van de kinderen in de gaten houden en na gejatte zaken oppeuzelen, ligt onze boot Janna.
Deze boot bevaar ik samen met Alarik, meestal met onze dochters Jiske en Elke, en nagenoeg nooit met onze zoon Thijs.
In het dagelijks leven werk ik bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), waar ik een functie heb waar ik altijd 20 minuten over doe om uit te leggen wat ik doe, maar het draait om beweging brengen in vastgelopen zorgsituaties van allerlei verschillende aard. Binden, verbinden en met een nieuwe blik kijken.
Omdat ikzelf vele gezellig uren in onze WSV clubhuis heb doorgebracht, met o.a. motor-manouvreerles en mosselavonden tot karaoke aan toe, zou ik het leuk vinden om een doorstart te maken met de WSV. Graag stel ik me dan ook kandidaat voor het bestuur. In de afgelopen maanden heb ik meerdere gesprekken gevoerd met leden van de WvS waarbij vele verschillende ideeën leven over het hoe en wat van onze WSV. Op welke wijze deze verder gestalte moet krijgen is iets waarover ik graag met nog meer mensen over in gesprek ga, want dat er verschillende behoeftes zijn is me duidelijk.
Groet, Anouk Lens van Rijn-Perquin

Peter Duurkoop
Mijn naam is Peter Duurkoop en we liggen met onze Dufour 30 Classic (2 Dreams) aan de G steiger. Ik ben getrouwd met Suzanne en we hebben een dochter, Jasmijn van 10 jaar. We wonen in Rossum (GLD) en proberen in de zomer zoveel mogelijk op de boot te zijn, in de winter ligt de focus op het skiën. Ik ben werkzaam bij Van der Linden Pomptechniek in ’s-Hertogenbosch als projectadviseur.
We liggen sinds 2018 met heel veel plezier in de haven van Bruinisse. De eerste kennismaking met de watersportvereniging was na een uitnodiging van onze buurman en ik had meteen de smaak te pakken! Leuke mensen met de nodige watersport ervaring en natuurlijk een prachtig clubgebouw. Sinds die tijd probeer ik regelmatig even langs te komen voor een praatje en een drankje. Daarnaast ook enkele keren een bardienst gedraaid wat ook erg gezellig is.
Vorig jaar gaf het huidige bestuur te kennen dat zij afscheid gingen nemen en dat leden vrij waren om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Helaas was er weinig animo en was ik lange tijd de enige kandidaat. Door de Corona crisis moest de ledenvergadering, waarbij het huidige bestuur voornemens was om de vereniging op te heffen, worden uitgesteld. Dit gaf ons/mij de gelegenheid om verder opzoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. Dat is uiteindelijk gelukt en we hebben volop de ambitie om de leden meer bij de vereniging te betrekken en leuke en nuttige dingen te organiseren die een lidmaatschap meer dan rechtvaardigen. Mochten jullie ideeën hebben voor de vereniging, of lijkt het je leuk om in een commissie plaats te nemen, laat het weten!

Wim de Bondt
Mijn naam is Wim de Bondt en ben sinds kort ligplaatshouder in het oude gedeelte van de haven waar je onze boot op ligplaats E 50 kunt vinden. Met plezier wil ik me in de toekomst gaan inzetten voor de vereniging en daarom sluit ik ook graag aan bij Peter en Anouk om in 2021 de vereniging een nieuwe boost te geven. Met mijn financiële achtergrond als basis hoop ik het toekomstige financiële geweten van de vereniging op dezelfde manier vorm te geven zoals Luc dat tot op heden zo accuraat heeft gedaan. Ik zie uit naar een mooi seizoen met hopelijk de mogelijkheid elkaar veel en met plezier te ontmoeten

Voor nu wensen wij jullie allemaal hele goede feestdagen toe, blijf vooral gezond en ook wij hopen vurig dat 2021 het jaar is waarin we de Corona periode definitief achter ons weten te laten.

Namens het huidige bestuur
Luc Colpaert, Marinus Wolfs en Fred van Beers