Uitnodiging: 17 maart Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de WSV Bruinisse nodigt u van harte uit voor de tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Datum: Zondag 17 maart. Locatie: clubhuis.
Inloop vanaf 15.30 uur. Aanvang vergadering 16.00 uur.

 1. Opening (voorzitter Marinus Wolfs)
 2. Vaststellen Agenda
 3. Notulen vorige ALV (secretaris Fred van Beers)
 4. Bespreken actie punten uit vorige ALV
 5. Verslag 2018
 6. Toelichting cijfers 2018 (penningmeester Luc Colpaert)
 7. Verslag kascommissie
 8. Toelichting budget 2019
 9. Toelichting 40 jarig jubileum feest: zaterdag 13 april 2019
 10. Toelichting barcommissie (Anoes Verhoeve)
 11. Toelichting Sponsor commissie (Bert Hak)
 12. Toelichting Activiteiten commissie en openingstocht (Luc de Graef)
 13. Toelichting communicatie commissie (Bianca Taapken)
 14. Toelichting mossel cup (Fred van Beers)
 15. Uitleg gebruik en mogelijkheden Twizzit (Luc Colpaert)
  Handig als je alvast de app Twizzit wilt downloaden op je telefoon.
 16. Rondvraag
 17. Einde | Borrel

We rekenen op jullie komst!
Bij verhindering graag even een berichtje sturen aan de secretaris: info@wsvjachthavenbruinisse.nl.

Tot zondagmiddag 17 maart tussen 15.30-16.00 uur.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Fred van Beers
(secretaris)

Ps:  Voor het jaarprogramma verwijzen we graag naar de nieuwe website: https://www.wsvjachthavenbruinisse.nl/jaarkalender/