ZONDAG 15 DECEMBER ALV

De agenda van de vergadering volgt spoedig.
Aanvang vergadering: 15.00 uur
Voor geinteresseerden tussen 14.00-15.00 uur een korte wandeling.