Speciale ALV ZONDAG 15 DECEMBER

Graag nodigt het bestuur u uit voor deze speciale algemene ledenvergadering en blikt terug op het afgelopen jaar.
Aanvang vergadering: 16.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur
Voor geinteresseerden tussen 14.30-15.30 uur een korte wandeling.

1. Opening (voorzitter)
2. Vaststellen Agenda
3. Afmeldingen, ingezonden berichten en Notulen vorige ALV (secretaris Fred van Beers)
4. Goedkeuren verslag ALV 17-03-2019
5. Toelichting evaluatie afgelopen jaar door het Bestuur
6. Discussie aangaande de evaluatie op:
– Inhoud
– Inventarisatie ge├»nteresseerden in vacante bestuursfuncties
– Conclusies
7. Volgende stappen naar aanleiding van punt 6 (conclusies)
8 Vasstellen nieuwjaarsreceptie / volgende ALV.
9. Rondvraag
10. Einde | Borrel | Erwtensoep