donderdag 25 februari 2016

Algemene Ledenvergadering, 12 maart 2016

De watersportvereniging nodigt al haar leden uit voor de jaarlijks Algemene Ledenvergadering (ALV). Zoals u van ons gewend bent, proberen we de vergadering kort en bondig te houden.

Aansluitend zullen we een korte presentatie geven over het programma van de Openingstocht.

Het programma is als volgt:
15:00u. Ontvangst in het clubgebouw
15:15u. Algemene Ledenvergadering
16:00u. Presentatie over Openingstocht
16:15u. Borrel

Laat ons snel even weten of u aanwezig bent en stuur een reactie naar info@wsvjachthavenbruinisse.nl

Tot ziens!

 - -
Elk lid kan voorstellen indienen om agendapunten toe te voegen. Meld het  s.v.p. van tevoren bij de voorzitter.
De vergaderingstukken zullen via de nieuwsbrief verspreid worden en bij aanvang van de vergadering is een beperkt aantal kopiën beschikbaar.

Het voorstel voor de agenda voor de ALV:
 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen van de vorige vergadering
 6. Activiteitenkalender 2016
 7. Financieel verslag 2015 en begroting 2016
 8. Bevindingen Kascommissie over financieel jaarverslag
 9. Aanstelling Kascommissie 2016
 10. Samenstelling bestuur
 11. Rondvraag
Ad. 10. Samenstelling bestuur
Zoals bekend, zal de voorzitter aftreden i.v.m. voorgenomen verhuizing naar Brouwershaven.
Jannette en Ton hebben in hun vakantie besloten terug te treden als bestuurslid i.v.m. de verbouwing van hun familie-vakantiehuis in Frankrijk.

De namen van de kandidaat bestuursleden en kandidaat voorzitter zijn inmiddels gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

 

woensdag 24 februari 2016

Woensdagavondwedstrijden 2016


De woensdagavond wedstrijden worden dit jaar gevaren op elke woensdag in mei en juni. Dat is dus op 4, 11, 18 en 25 mei en op 1, 8, 15, 22 en 29 juni. Er zal rekening gehouden worden met de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

Organisatie is in handen van wsv Herkingen. Er is een Whatsapp palaver, zodat deelnemers uit andere havens direct naar het startgebied kunnen varen.

Om weer een mooi startveld te hebben, zijn ook zeilers met ligplaatsen bij de Herkingen-Marina of in Bruinisse uitgenodigd om deel te nemen. Daarom is er naast het gebruikelijke palaver bij wsv Herkingen, een Whatsapp palaver voor de boten uit de andere havens.
 
Verder blijven we bij het bekende format: Palaver om 19.00u., startschot om 19.45u. Het startschip bepaalt per boot het aantal te varen rondes. Na afloop gezamenlijk wat drinken in het clubgebouw met de daguitslag. Ook kunnen we wat later in het seizoen de daguitslag met borrel weer eens op de mosselplaat houden. Alle info over de woensdagavond wedstrijden is te vinden bij wsv Herkingen.
 
Het inschrijfformulier staat hier. Het inschrijfgeld is 10,- Euro voor de gehele reeks, gaarne overmaken naar NL82INGB0004110665 ten name van P.de Man, onder vermelding van woensdagavondwedstrijden en de bootnaam. Vragen kunnen gesteld worden aan woensdagavondwedstrijden@gmail.com.

dinsdag 23 februari 2016

Q-Cup, kennismaking wedstrijdzeilen voor jeugdzeilersQ-Cup: beginnende jeugd wedstrijd zeilers gezocht voor in Optimist en RS Feva

Op de Grevelingen en het Veerse meer worden 4 wedstrijd dagen georganiseerd voor beginnende wedstrijd jeugd. Zowel in de Optimist als in de RS Feva. Voor boten wordt gezorgd, je hoeft niets mee te nemen. Wedstrijd ervaring is niet nodig, je moet wel al kunnen zeilen.
WSV BRU, zeilschool Aquavitesse en wsv Jachthaven Bruinisse willen een team zeilers samenstellen om aan deze competitie mee te doen.

Q-Cup wedstrijdjes zijn bedoeld voor:
Optimist: jeugd in de leeftijd van 9 tot ongeveer 15 jaar
RS Feva (teams van 2 personen): teams tot ongeveer 17 jaar
Heb je al ervaring met wedstrijdzeilen en heb je een eigen Optimist? Dan kun je waarschijnlijk beter gelijk mee doen met de Delta Combi.
Lokaties en zeildagen:
Zeil & Surfcenter Brouwersdam- 4 september
Zeilschool ’t Veerse Gat - 11 september
Zeilschool de Viking - 16 september
Team BRU (Aquavitesse, WSV BRU en wsv Jachthaven Bruinisse) - 25 september

Meer informatie is ook te vinden op: www.watersporters.nl/q-cup/.
De kosten zijn €15,- per deelnemer per dag.
Van de ouders/begeleiders van de deelnemers vanuit Bruinisse verwachten we dat ze op 25 september mee helpen in de organisatie op de dag zelf.

Heb je interesse om mee te doen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. (Het aantal plaatsen en het aantal beschikbare boten is beperkt). Stuur een mail naar info@wsvjachthavenbruinisse.nl. 

donderdag 31 december 2015

Nieuwjaarsborrel - zondag 31 januari 2016

Leden en sponsors van wsv Jachthaven Bruinisse zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel.

Plaats: Clubgebouw van wsv Jachthaven Bruinisse
Datum: zondag 31 januari
Tijd: vanaf 16:30u

Voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel zullen Robert Jan en Daan van Leeuwen een presentatie geven over hun ervaringen met meerdaagse zeezeiltochten. (Zie bericht hieronder).

Tijdens de Nieuwjaarsborrel geven we ook korte toelichting op de (concept) activiteitenkalender voor het komende seizoen.

De nieuwjaarstoost en borrelhapjes zijn voor rekening van de vereniging. Overige drankjes zijn voor eigen rekening.

Laat ons s.v.p. even weten of je van plan bent om te komen. Dan kunnen daar met de inkoop tijdig rekening mee houden. Stuur een email naar info@wsvjachthavenbruinisse.nl

Tot ziens op zondag 31 januari 2016!
 

woensdag 30 december 2015

Lezing: Meerdaagse zeezeiltochten - zondag 31 januari 2016

Het varen van een meerdaagse zeezeiltocht is vaak een avontuur en vergt de nodige voorbereiding.

Daar valt veel over te vertellen:
Hoe bereid je zoiets voor?
Hoe deel je de wachten in?
Wat is de taakverdeling onder de bemanning?
Wat doe je als iets niet volgens plan verloopt?

Iedereen doet dat op zijn eigen manier en het is leuk en goed om die ervaringen te delen.
We hebben Robert Jan en Daan van Leeuwen, vader en zoon van de Lucky Lions 4X, bereidt gevonden om een presentatie te geven over recente zeereizen. Ze gebruiken veel beeldmateriaal en het wordt interessant voor jong en oud, voor de ervaren én minder ervaren zeezeilers.

Plaats: clubgebouw wsv Jachthaven Bruinisse
Datum: zondag 31 januari 2016
Tijd: 15:00u. (voorafgaand aan de Nieuwjaarsborrel)

Laat ons even weten of je van plan bent om te komen door een email te sturen naar: info@wsvjachthavenbruinisse.nl

Tot ziens!